Chào mừng bạn đến với website Mầm non 24B

Phó hiệu trưởng

Lê Thị Mỹ Hương
Lê Thị Mỹ Hương

Ngày sinh: 5/7/1982

Dân tộc: KInh

Trình độ :Đại học GDMN

Nguyễn Thị Kim Hương
Nguyễn Thị Kim Hương

Ngày sinh: 20/12/1965

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đai học MN