Chào mừng bạn đến với website Mầm non 24B
Thứ sáu, 26/8/2016, 0:0
Lượt đọc: 387

Chào đón năm học mới 2016-2017

Năm học 2016-2017 là năm học đầu tiên triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Ngành Giáo dục đang tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, với phương hướng chung: “Tăng cường kỷ cương, nề nếp trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó giáo dục phổ thông chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng; giáo dục mầm non chú trọng việc chăm sóc, giáo dục trẻ”.

Tập thể sư phạm trường Mầm non 24B

 

 

Ban giám hiệu nhà trường

 

Các thầy cô tổ Văn phòng

 

Các cô giáo tổ chuyên môn Nhà trẻ

 

Các cô giáo tổ chuyên môn Mầm

 

Các cô giáo tổ chuyên môn Chồi

Các cô giáo tổ chuyên môn Lá

Các cô tổ Cấp dưỡng

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

163