Chào mừng bạn đến với website Mầm non 24B
Thứ tư, 30/8/2017, 0:0
Lượt đọc: 413

Chào mừng năm học mới 2017-2018

Năm học 2017-2018, trường Mầm non 24B tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đẩy mạnh các giải pháp thực hiện chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2021. Đội ngũ sư phạm nhà trường quyết tâm thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhằm góp phần

 

Ban giám hiệu nhà trường Mầm non 24B

Bà Nguyễn Phương Bình - BTCB, Hiệu trưởng

Bà nguyễn Thị Kim Hương - PBT, Phó hiệu trưởng

Bà Lê Thị Mỹ Hương - Phó hiệu trưởng

Tổ văn phòng

Tổ cấp dưỡng

Tổ chuyên môn nhà trẻ

Tổ chuyên môn 3 tuổi

Tổ chuyên môn 4 tuổi

Tổ chuyên môn 5 tuổi

 

Tập thể sư phạm nhà trường

 

Tin cùng chuyên mục

163