Chào mừng bạn đến với website Mầm non 24B
Thứ tư, 9/9/2015, 0:0
Lượt đọc: 443

Tập thể sư phạm trường Mầm non 24B chào mừng năm học mới 2015-2016

Năm học 2015 – 2016 là năm học diễn ra Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, năm hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015, toàn ngành tiếp tục triển khai các giải pháp để thực hiện các nội dung Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 – Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ VI, Đại hội Đảng bộ quận Bình Thạnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Thực hiện chủ đề năm học 2015 – 2016 ngành giáo dục và đào tạo:“Tập trung xây dựng và nhân rộng trường học tiên tiến, hiện đại; gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục truyền thống văn hóa, đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thể chất; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống và tay nghề. Trường Mầm non 24B với đội ngũ sư phạm yêu nghề, mến trẻ, đã chuẩn bị đầy đủ hành trang để luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”

 Ban Giám Hiệu nhà trường

Bà Nguyễn Phương Bình - BTCB, Hiệu trưởng nhà trường

Bà Nguyễn Thị Kim Hương, Phó hiệu trưởng

Bà NGuyễn Thủy Tiên, Phó hiệu trưởng

 

 

Tổ chuyên môn khôi nhà trẻ gồm 8 giáo viên phụ trách 4 nhóm:

Thỏ Ngọc (13-18 tháng), Nai Bi (19-24 tháng), Gấu Bông (25-36 tháng)

 

 Tổ chuyên môn khối Mầm

 

 

 Tổ chuyên môn khối Chồi

 

  

 Tổ Chuyên môn khối Lá

 

 

Tổ chuyên môn Cấp dưỡng

 

 

 

 Tổ Văn phòng

 


 Hội đồng liên tịch nhà trường

 

   

 Ban giám hiệu cùng 6 tổ trưởng chuyên môn của nhà trường

 Đảng viên thuộc Chi bộ trường Mầm non 24B

 

 Ban chấp hành công đoàn cơ sở trường Mầm non 24B

 

 Ban Thanh tra nhân dân trường Mầm non 24B

 

 Đoàn viên Chi đoàn trường Mầm non 24B

 

 

 

 

 

 

163