Chào mừng bạn đến với website Mầm non 24B
Thứ năm, 18/6/2020, 0:0
Lượt đọc: 184

Sáng ngày 16,17/6/2020, Trường Mầm non 24B đón Đoàn đánh giá ngoài khảo sát chính thức về công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm 2020

Thành phần tham dự gồm có:

- Hội đồng tự đánh giá của Trường Mầm non 24B

- Đoàn đánh giá của Sở giáo dục

- Chuyên viên Phòng giáo dục

- Ủy ban nhân dân Phường 24

- Ban đại diện cha mẹ học sinh

Cô Thảo Trinh giới thiệu thành phần của Hội đồng tự đánh giá

Đoàn đánh giá của Sở giáo dục giới thiệu các thành viên của đoàn

Cô Hồng Châu (Chuyên viên phòng Khảo thí) trao đổi với đoàn đánh giá ngoài

Đoàn đánh giá kiểm tra minh chứng của trường

Đoàn đánh giá phỏng vấn Ban chấp hành Cha mẹ học sinh của trường

Thực tế các hoạt động trong ngày của trẻ

Thực tế khâu chế biến của cấp dưỡng

Đoàn đánh gia ngoài của sở giáo dục cùng Ban giám hiệu trường Mầm non 24B

163