Chào mừng bạn đến với website Mầm non 24B
Thứ ba, 3/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 159

Trường Mầm non 24B tổ chức tập huấn về nghiệp vụ tự đánh giá cho toàn thể các thành viên trong nhà trường.

Bà Nguyễn Phương Bình - chủ tịch hội đồng, tập huấn cho toàn thể các thành viên trong

Hội đồng tự đánh giá

 

Các nhóm thực hiện phân tích cho từng tiêu chí

 

 

 

Các thành viên trong đoàn tự đánh giá của Trường Mầm non 24B

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163